PROSJEKTER

I vinter/vår har vi hatt jobben med å bytte tak på Krossobanens nedre stasjon og vi er igang med å bygge verandaer på Bøensletten Borettslag. Nedenfor kan du se bilder av noe av det vi har gjort.

BØENSLETTEN BORETTSLAG - Bygge verandaer
 
 
 
 
 
 
 
 
KROSSOBANEN NEDRE STASJON- Det gamle taket på nedre stasjon ble byttet ut

 
 
 
 
 
 
 
 

GVEPSEBORG KAFE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅMOT SKULE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ELEVHEIMEN" - RJUKANLYS.

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAFO-KIOSK